לוח צילצולים

שיעור / הפסקה משעה  עד שעה
התכנסות 8:25 8:30
שיעור ראשון  8:30 9:20
שיעור שני 9:20 10:05
הפסקת אוכל 10:05 10:15
הפסקה 10:15 10:30
שיעור שלישי 10:30 11:20
שיעור רביעי 11:20 12:05
הפסקה 12:05 12:20
שעה חמישית 12:20 13:05
שעה שישית 13:05 13:50
הפסקה 13:50 14:00
שעה שביעית 14:00 14:45