אירועים משמעותיים במהלך 70 שנות המדינה

הנפת דגל הדיו