תרגיל למידה מרחוק במצב חירום יתקיים ביום חמישי, ז' באדר, 22 פברואר 2018